Aftagelige del- og helproteser

Delproteser

Mister man én eller flere tænder, er en mulig løsning på erstatning en aftagelig del protese.

En delprotese, eller unitor, består af et støbt metalstel og akryltænder i samme farve som de tilbageværende naturlige tænder.

Protesetænderne fastgøres til metalstellet i lyserødt akryl, som ligner tandkød. Derudover er der bøjler og støtter, som griber fast om de naturlige tilbageblivende tænder, og derved hjælper med at få protesen til at sidde fast.

Dette er hovedårsagen til, at delproteser sidder væsentligt bedre fast en helproteser.

Det støbte stel har til formål at agere forbindelsesled mellem de akryltænder, der erstatter de manglende naturlige tænder. Det er udformet i en metallegering, der består af metallerne cobolt og krom, der udgør en yderst stærk legering.

Det er muligt at lave stellet meget tyndt, så eventuelle efterfølgende gener minimeres.

Tidligere var den hyppigste måde at erstatte et tandtab på delproteser. I dag vælger de fleste en løsning med fast protetik såsom tandimplantater eller broer.

Helproteser

Er man tandløs eller er de tænder, der er tilbage i munden så dårlige, at de ikke kan bevares, er det en mulighed at erstatte de manglende tænder ved hjælp af en helprotese. Det er, hvad man i gamle dage kaldte et gebis. Her erstattes alle de manglende tænder med akryl- eller porcelænstænder, som sidder fast i lyserødt akryl, der til forveksling ligner tandkød. Tænderne kan udformes og placeres, så protesen ser meget naturlig ud. Dette gør man ved at lave små skævheder, trangstilling, og der kan sågar isættes guldindlæg svarende til det tidligere tandsæt. Efter denne behandling vil det være meget svært for andre at se, at det ikke er egne tænder, man har i munden.

At protesen ikke falder ud, skyldes at bagsiden passer fuldstændig til gummerne i udformning, hvilket bevirker at protesen nærmest ”suger” sig fast og dermed bliver siddende.

I overkæben dækker en helprotese både gummerne samt det meste af den hårde del af ganen, hvorimod protesen i underkæben kun ”hviler” på gummerne.
Er man bærer af helprotese, bør man jævnligt gå til tandlæge, så gummerne og protesens tilstand kan kontrolleres.

Nogle patienter med helproteser føler gener som følge af, at selv veludførte og velfungerende proteser sidder løst. I disse tilfælde er det muligt at lave en implantatunderstøttet helprotese, med hvilken proteserne fæstnes til kæben og dermed sidder meget solidt fast.