Studierabat

Vi er tandlæge for alle også for studerende. Spørg venligst for at høre nærmere.
Vi ønsker at give alle en fair tandbehandling, også studerende som har mindre økonomisk råderum. Derfor giver 15 % rabat ved forevisning af gyldig dansk studiekort, inden afregning.