Studierabat

Vi er tandlæge for alle også for studerende.
Vi ønsker at give alle en fair tandbehandling, også studerende som har mindre økonomisk råderum. Derfor giver 15 % rabat ved forevisning af gyldig dansk studiekort.